ხოსე იგნასიო

გატაცება ონლაინ სექტორის მიმართ, რადგან ის ყველა ჩვენს ფინანსურ ოპერაციაში გვხვდება. ამიტომ, არაფერი სჯობს ელექტრონული კომერციის უახლესი ამბების ყურებას.

ხოსე იგნასიომ 183 წლის ივნისის შემდეგ დაწერა 2019 სტატია