Claudi Casals

E-trgovina omogućuje nam dinamičnost, novu viziju poslovanja, veću fleksibilnost i istovremeno konkurentnost. No, koristi su proporcionalne naporu, a odatle moj interes proizlazi iz moje brige i želje da radim na ciljevima koje mogu usmjeravati.