วิธีเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์

วิธีเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์

'ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนอินเทอร์เน็ต แสดงว่าไม่มีตัวตน' วลีนี้ดังก้องไหม? เป็นสิ่งที่หลายปีก่อนสามารถทำให้คุณหัวเราะได้...

ความสำคัญของการสร้างแบรนด์ในอีคอมเมิร์ซ

ความสำคัญของการสร้างแบรนด์ในอีคอมเมิร์ซ

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์กำลังเปิดทางอินเทอร์เน็ตและขายสินค้ามากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม เพื่อ...