แอป Google แฮงเอาท์

แฮงเอาท์: คืออะไร ทำงานอย่างไร และอะไรคือทางเลือกอื่น

แน่นอน ถ้าคุณเคยเล่นอินเทอร์เน็ตมาก่อน โดยเฉพาะกับอีเมล Gmail คุณจะรู้จัก Hangouts ซึ่งก็คือ...

การโฆษณา