Platformy elektronického obchodu

Platformy elektronického obchodu

Budeme študovať platformy elektronického obchodu súčasného trhu, aby sme každého používateľa zamerali na typ platformy, ktorú potrebuje, v závislosti od jeho projektu