Carmen Rodriguez

Giáo viên và cố vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc sử dụng CNTT-TT. Chuyên môn của tôi là lên ý tưởng cho các dự án kinh doanh và sự phát triển của chúng. Thách thức của tôi là loại bỏ chi phí cố định, chuyển hướng trao đổi hàng hóa và dịch vụ sang Internet.