Jose Ignacio

Niềm đam mê đối với lĩnh vực trực tuyến, vì nó có mặt trong tất cả các giao dịch tài chính mà chúng tôi thực hiện. Do đó, không có gì tốt hơn là theo dõi các tin tức mới nhất trong thương mại điện tử.

Jose Ignacio đã viết 183 bài báo kể từ tháng 2019 năm XNUMX