Năm ví dụ về tiếp thị qua email

Tất nhiên, một chiến dịch tiếp thị qua email ấn tượng có thể có những tác động rất tích cực đến ngành kinh doanh kỹ thuật số của bạn.