Jose Ignacio

Passion para sa sektor ng online, dahil naroroon ito sa lahat ng mga transaksyong pampinansyal na ginagawa namin. Samakatuwid, walang mas mahusay kaysa sa pagbantay ng pinakabagong balita sa elektronikong komersyo.