จะรักษาความคุ้มครองทางกฎหมายในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร?

ในกรณีส่วนใหญ่และโชคดีที่การซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเอง โดยมีการคุ้มครองทางกฎหมายในกระบวนการของ ซื้อทางอินเทอร์เน็ต. แต่ในกรณีใด ๆ อุบัติการณ์ประเภทนี้จะไม่ได้รับการยกเว้นดังนั้น บริษัท ต่างๆ E-commerce พวกเขามีขั้นตอนภายในบางอย่างที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมโซลูชันที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค

แน่นอนว่าต้องเริ่มจากสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงมากในภาคออนไลน์ ไม่มีใครอื่นนอกจากข้อเท็จจริงที่ว่าการซื้อทางอินเทอร์เน็ตเป็นสัญญาการยึดติดซึ่งจริงๆแล้วหมายถึงบางสิ่งที่สำคัญพอ ๆ กับที่ผู้บริโภคไม่สามารถต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ควบคุมการขายที่เขาทำขึ้นได้ ในทางกลับกันสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในการดำเนินงานผ่านร้านค้าหรือร้านค้าที่มีอยู่จริง

จากสถานการณ์ทั่วไปนี้จำเป็นต้องระบุว่าสหภาพยุโรปได้ส่งเสริมการสร้าง กฎหมายป้องกัน ของผู้บริโภคและผู้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดของประโยคที่ไม่เหมาะสมในการทำสัญญากับผู้บริโภค (โดยเฉพาะ Directive 2011/83 / EU ของรัฐสภายุโรปและของสภาวันที่ 25 ตุลาคม 2011 เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค) ในสเปนการคุ้มครองนี้รวมอยู่ในเนื้อหารวมของกฎหมายทั่วไปเพื่อการป้องกันผู้บริโภคและผู้ใช้ปี 2007 ในเรื่องนี้เราสนใจเป็นพิเศษในการเน้นบทความ 90

การคุ้มครองทางกฎหมายในการซื้อสินค้าออนไลน์

ประเด็นหนึ่งที่ถูกนำมาพิจารณามากที่สุดในการประเมินการคุ้มครองทางกฎหมายนี้คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตราที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยที่ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ที่เรากำลังจะเปิดเผยด้านล่างนี้จะถูกนำมาพิจารณา

 • การยื่นต่ออนุญาโตตุลาการนอกเหนือจากอนุญาโตตุลาการผู้บริโภคยกเว้นในกรณีขององค์กรอนุญาโตตุลาการสถาบันที่สร้างขึ้นโดยบรรทัดฐานทางกฎหมายสำหรับภาคส่วนหรือกรณีเฉพาะ
 • ข้อกำหนดของข้อตกลงการส่งด่วนต่อผู้พิพากษาหรือศาลนอกเหนือจากข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาของผู้บริโภคและผู้ใช้ไปยังสถานที่ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือสถานที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่หากเป็นอสังหาริมทรัพย์
 • การยื่นสัญญาต่อกฎหมายต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับสถานที่ที่ผู้บริโภคและผู้ใช้ออกประกาศในธุรกิจหรือสถานที่ที่ผู้ประกอบการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสัญญาที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน

เครื่องมือในการปกป้องผู้ใช้

การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับผู้บริโภคเช่นเดียวกับการขายทางไกลอื่น ๆ ที่ไม่มีการติดต่อทางกายภาพระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ผ่าน ชุดสิทธิ เช่นเดียวกับที่เราจะกล่าวถึงต่อจากนี้

 • สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เป็นจริงมีประสิทธิผลเพียงพอโปร่งใสและอัปเดตเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการเสนอและการค้ำประกันตามกฎหมาย
 • สิทธิในการรับบริการผลิตภัณฑ์ที่มีการรับประกันคุณภาพและการได้รับข้อมูลคุณภาพของบริการที่เทียบเคียงได้ตรงประเด็นและเป็นปัจจุบัน

ในทางกลับกันการประเมินความจริงที่ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณีการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในแต่ละประเทศดังนั้นจึงจำเป็นต้องทราบกฎระเบียบที่บังคับใช้ในประเทศใน ซึ่งเป็นผู้บริโภค ตัวอย่างเช่นการปฏิบัติต่อโฆษณาที่อุทิศให้กับผู้เยาว์มีแนวทางที่ จำกัด หรืออนุญาตขึ้นอยู่กับประเทศ

เช่นเดียวกับการเปิดตัว สิทธิในการปกป้องข้อมูล. เป็นสิทธิเพิ่มเติมที่ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้หรือสามารถดึงแง่มุมของบุคลิกภาพของพวกเขาออกมาได้ และเราจะอุทิศบทความอื่นเพื่อให้รายละเอียดในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

ข้อดีของการมีกฎหมายคุ้มครอง

แน่นอนว่าการป้องกันแบบนี้เหมาะมากสำหรับธุรกิจในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากลักษณะเฉพาะของมันเองที่มาจากธรรมชาติของมันเอง ในกรณีที่สำคัญมากที่จะต้องรักษาลักษณะบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นในธุรกิจทางกายภาพหรือธุรกิจดั้งเดิมประเภทอื่น ๆ คุณต้องการทราบเหตุผลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดหรือไม่? ตอนนี้ให้ความสนใจเล็กน้อยเพราะพวกเขาสามารถช่วยคุณในอาชีพการงาน

คำแนะนำทางกฎหมายนอกจากนี้จากการสนับสนุนออนไลน์

การจัดการเอกสาร: การตรวจสอบและแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษา

ดูแลค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเช่นการเลือกตั้งทนายความหรือทนายความความครอบคลุมของค่าธรรมเนียมวิชาชีพและวิชาชีพและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายตลอดจนการอุทธรณ์และทรัพยากร

เรียกร้องค่าเสียหายจากการเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจของคุณ

การป้องกันภาษี: การป้องกันในการชำระบัญชีภาษีหรือขั้นตอนการลงโทษที่ริเริ่มโดยฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

การเรียกร้องการละเมิดสัญญาการให้บริการสังหาริมทรัพย์หรือวัสดุสิ้นเปลือง

การป้องกันสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่หรือที่อยู่อาศัยอันเป็นนิสัยที่คุณดำเนินกิจกรรมทางวิชาชีพของคุณ

ในทางกลับกันคุณไม่สามารถลืมได้ว่าคุณลักษณะนี้เหมาะสมอย่างยิ่งหากคุณต้องการค้นหาตลอดเวลาเหนือสิ่งอื่นใดคือโซลูชันระดับโลกสำหรับบุคคลหรือ บริษัท ใด ๆ ที่ต้องการรักษาการควบคุมกระบวนการทางกฎหมายและทั้งหมดนี้โดยไม่ต้อง ความเสียหายจากการสูญเสียเวลาหรือเงินสำหรับการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่

ใน โหมดพื้นฐาน หมายถึงการได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในทุกสาขาทางโทรศัพท์อย่างไม่ จำกัด การป้องกันในเรื่องภาษีที่อยู่อาศัยและอาชีพการสนับสนุนในขั้นตอนเอกสารเช่นสัญญาจัดหาบริการแรงงานการเรียกร้องค่าเสียหายทางร่างกายจิตใจและวัสดุ และอื่น ๆ

นโยบายสำหรับร้านค้าออนไลน์มีอะไรบ้าง?

ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันภัยนี้คุณจะได้รับมากกว่าคำแนะนำทางโทรศัพท์ธรรมดา ๆ เพราะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการป้องกันผู้ใช้จะได้รับการคุ้มครองแม้ในกรณีที่ต้องไปทดลองใช้งานตั้งแต่อุบัติเหตุจราจรไปจนถึงการแยกทดลองและใน ทุกกรณีจะถูกกว่าการไปหาผู้เชี่ยวชาญโดยตรง (ทนายความทนายความทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญ) ผ่านนโยบายที่สามารถสมัครได้ในราคาต่ำกว่า 100 ยูโรต่อปี

ในทางกลับกันนโยบายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นรวมถึงความครอบคลุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับสำนักงานกฎหมายเพื่อเป็นสูตรในการขยายความครอบคลุมของลูกค้าและพวกเขาได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายมากขึ้นแม้ว่าจะไม่ฟรีเนื่องจากมีส่วนลดในใบแจ้งหนี้ ส่งโดยทนายความที่ได้รับการว่าจ้าง

ในกรณีเหล่านี้ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่มีข้อขัดแย้งที่ไม่ครอบคลุมโดยกรมธรรม์สามารถไปที่เครือข่ายสำนักงานที่ บริษัท ประกันภัยจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยจ่ายค่าธรรมเนียมเองโดยมี ส่วนลดระหว่าง 5% ถึง 20% สำหรับอัตราอย่างเป็นทางการโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางกฎหมายที่กำหนดโดยนโยบายของคุณ ความเป็นไปได้ในการไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอื่น ๆ ด้วยราคาลดรวมอยู่ในการประกันที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งแทบจะไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจพื้นฐานที่เสนอให้กับลูกค้าของพวกเขาดังนั้นจึงจำเป็นต้องแจ้งให้ บริษัท ประกันทราบว่าคุณต้องการจ้าง หากเป็นความประสงค์ของผู้เอาประกันภัย

การประกันการตัดจำหน่ายสินเชื่อ

ในกรณีนี้เป็นช่วงท้ายของวันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บางอย่างที่จ่ายโควต้าหากคุณเจ็บป่วยหากคุณตกงานอัตราดอกเบี้ยขึ้น ฯลฯ อาจเป็นเกราะป้องกันที่ดีเยี่ยมจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อน ในเวลานั้นเพื่อสมัครสมาชิกเครดิตประเภทใดก็ได้ดังนั้นวิธีการป้องกันการปรากฏขึ้นของเหตุการณ์เหล่านี้ที่สามารถให้ทิศทางที่ไม่รู้จักไปยังผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ

ผู้ประกันตนพัฒนานโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคลเพื่อตัดจำหน่ายสินเชื่อและการจำนองสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับความคุ้มครองสำหรับความเสียหายทางเศรษฐกิจซึ่งอาจทำให้พวกเขาต้องรับผิดชอบต่อทายาทของพวกเขาซึ่งมาจากสถานการณ์การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือทุพพลภาพถาวรและถาวร กับสถาบันสินเชื่อจะถูกสมมติโดยผู้ประกันตน

การว่างงานหรือเปลี่ยนงานภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่แย่กว่านั้นจะไม่ครอบคลุมโดยนโยบายเหล่านี้แม้ว่าจะพิจารณาถึงการจ่ายเงินล่วงหน้าของทุนทั้งหมดในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถประกอบอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ เนื่องจากสถานการณ์อื่น ๆ

แม้ว่าราคาของกรมธรรม์ของคุณจะขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่สมัครไว้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือจำนวนเงินที่ยืมหรือสิ่งที่จะได้รับคืนและในกรณีใด ๆ พวกเขามีค่าธรรมเนียมรายปีแม้ว่าจะสามารถแบ่งออกเป็นช่วงเวลาที่ต่ำกว่านั่นคือรายเดือน , รายไตรมาส, รายไตรมาสและรายครึ่งปี

ไม่ว่าในกรณีใดบริการที่ต้องการมากที่สุดคือบริการที่เกี่ยวข้องกับคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ความเสี่ยงทางกฎหมาย ต้องขอบคุณเขาเป็นไปได้ที่จะได้รับคำแนะนำทางกฎหมายอย่างมืออาชีพซึ่งเสนอโดยทนายความที่มีประสบการณ์ในแต่ละภาคส่วนซึ่งจะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมที่สุดตามความสนใจของเรา


แสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมายด้วย *

*

*

 1. ผู้รับผิดชอบข้อมูล: Miguel ÁngelGatón
 2. วัตถุประสงค์ของข้อมูล: ควบคุมสแปมการจัดการความคิดเห็น
 3. ถูกต้องตามกฎหมาย: ความยินยอมของคุณ
 4. การสื่อสารข้อมูล: ข้อมูลจะไม่ถูกสื่อสารไปยังบุคคลที่สามยกเว้นตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 5. การจัดเก็บข้อมูล: ฐานข้อมูลที่โฮสต์โดย Occentus Networks (EU)
 6. สิทธิ์: คุณสามารถ จำกัด กู้คืนและลบข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา