ซูซานา มาเรีย เออร์บาโน มาเตโอส

อนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์ธุรกิจสาขาการตลาดการโฆษณาและการตลาดจมอยู่ในโลกของข่าวสารในทุกด้านตั้งแต่เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปจนถึงความอยากรู้อยากเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน Forex สกุลเงินตลาดหุ้นการลงทุนและข่าวสารในกองทุน แต่ส่วนใหญ่ ผู้รักตลาดในประเทศและต่างประเทศส่วนผสมที่สำคัญในการรับและส่งมอบข่าวสารและคำแนะนำที่ดีที่สุดให้กับผู้อ่านทางการเงิน