Claudi Casals

อีคอมเมิร์ซช่วยให้เรามีชีวิตชีวามีวิสัยทัศน์ใหม่ในการทำธุรกิจมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็สามารถแข่งขันได้ แต่ผลประโยชน์นั้นแปรผันตามความพยายามและจากจุดนั้นความสนใจของฉันก็เกิดขึ้นจากความกังวลและความปรารถนาที่จะทำงานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ฉันสามารถกำกับได้

Claudi Casals ได้เขียนบทความแล้ว 26 บทความตั้งแต่เดือนมกราคม 2019