Carmen Rodriguez

Učiteľ a poradca pre MSP pri využívaní IKT. Mojou špecializáciou je konceptualizácia obchodných projektov a ich rozvoj. Mojou výzvou je eliminovať fixné náklady, presmerovanie výmeny tovarov a služieb na internet.