Claudi casals

Elektronický obchod nám umožňuje dynamiku, novú víziu podnikania, väčšiu flexibilitu a zároveň konkurencieschopnosť. Výhody sú však úmerné vynaloženému úsiliu, a odtiaľ potom vzíde môj záujem, moja obava a túžba pracovať pre ciele, ktoré môžem usmerniť.

Claudi Casals od januára 26 napísal 2019 článkov