ඉලෙක්ට්රොනික වානිජ්යය

ඊ-වාණිජ්‍ය තාක්ෂණයේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ

මෙම අන්තර්ජාල වාණිජ තාක්‍ෂණයන්හි අද්විතීය මානයන් යෝජනා කර ඇත්තේ වාණිජ්‍යය සඳහා තවත් බොහෝ හැකියාවන් පවතින බවයි ...

යෙදුම්

ඔබ උත්සාහ කළ යුතු නව්‍ය ඊ-වාණිජ්‍ය යෙදුම් 5 ක්

ඊළඟට ඔබට නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමට හෝ සේවා කුලියට ගැනීමට භාවිතා කළ හැකි නව්‍ය ඊ-වාණිජ්‍ය යෙදුම් 5 ක ලැයිස්තුවක් ඔබ සමඟ බෙදා ගැනීමට අපට අවශ්‍යය….

ඉලෙක්ට්රොනික වානිජ්යය

ඊ-වාණිජ්‍යයෙන් සමාජයට ලැබී ඇති බලපෑම් මොනවාද?

ඊ-වාණිජ්‍යය මෑත වසරවල සිදු වූ ශ්‍රේෂ් greatest තම නව නිපැයුම් වලින් එකක් වන අතර, එය ක්‍රමයක් වර්ධනය කර ඇති හෙයින් ...

පැකට්

නිෂ්පාදන ලබා දීම සඳහා සැලකිල්ලට ගත යුත්තේ කුමක්ද?

ඕනෑම ඊ-වාණිජ්‍යය සමාගමක සැපයුම්වල මෙම කොටස බෙදා හැරීම සඳහා කරුණු කිහිපයක් සැලකිල්ලට ගත යුතුය ...

ඊ-වාණිජ්‍යය පිහිටුවන්න

පැය 24 කින් ඊ-වාණිජ්‍යයක් පිහිටුවිය හැකිද? එය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර

ඊ-වාණිජ්‍යය රැඳී සිටීමට මෙහි ඇත. වැඩි වැඩියෙන් සමාගම් තම විකුණුම් ද්වාරය අන්තර්ජාලය තුළ නිර්මාණය කරන්නේ ...

මාර්ගගත අලෙවිකරණ-උපාය

මාර්ගගත අලෙවිකරණ උපාය මාර්ගයක ශක්තීන් සහ දුර්වලතා

සබැඳි අලෙවිකරණ උපාය මාර්ගයකින් සාර්ථක වීමට නම් ශක්තීන් සහ දුර්වලතා සැලකිල්ලට ගත යුතුය ...