Nowy trend, Mobile Commerce

Ten rodzaj handlu za pośrednictwem smartfonów jest znany jako handel mobilny lub m-commerce i pojawił się jako ewolucja handlu elektronicznego