Claudi casals

Ecommerce pozwala nam na dynamizm, nową wizję prowadzenia biznesu, większą elastyczność i jednocześnie konkurencyjność. Ale korzyści są proporcjonalne do wysiłku i stąd moje zainteresowanie wynika z troski i chęci pracy dla celów, którymi mogę kierować.

Claudi Casals napisał 26 artykułów od stycznia 2019 roku