Logo for å vite hva Twitter er

Hva er Twitter

Twitter er et av de lengste sosiale nettverkene. Den ble født nesten samtidig med Facebook og har tilpasset seg...

annonsering