मिगुएल गैटन

अनलाइन उद्यमी। २००० देखि नेटमा म कहिलेकाँही ईकामर्स र अनलाईन व्यापारको बारेमा पनि कुरा गर्छु।