Jose Ignacio

Passjoni għas-settur online, peress li hija preżenti fit-tranżazzjonijiet finanzjarji kollha li nagħmlu. Għalhekk, xejn aħjar milli żżomm għajnejk fuq l-aħħar aħbarijiet fil-kummerċ elettroniku.