pengiklanan
pemain murni

Pemain tulen

Pemain tulen adalah dalam konteks ini, perniagaan atau syarikat yang hanya memerlukan sambungan untuk beroperasi...