Kāda apdrošināšana jums nepieciešama jūsu e-komercijai?

E-komercijas vadībai ir nepieciešamas vairākas apdrošināšanas, lai tiešsaistes formātā aizsargātu šīs profesionālās darbības intereses. Kur tas ir ļoti svarīgs instruments, lai jūs varētu būt pilnīgs vēlme aizsargāt, ne tikai jūsu profesionālās intereses, bet arī jūsu aktīvus un IT aprīkojumu. Kur vissvarīgākais ir tas, ka viss darbojas ar pilnīgu korekciju.

No šī vispārējā konteksta jāatzīmē, ka tiešsaistes veikalu apdrošināšana parasti ir komerciāla apdrošināšana, kuras galvenais mērķis ir aizsargāt gan telpas vai noliktavu, gan preces vai krājumus. pirms dažādiem riskiem (ugunsgrēks, zādzība, elektriski bojājumi, ūdens utt.) un civiltiesiskā atbildība gan par telpām, gan pašu biznesu.

Jebkurā gadījumā, ja jūsu tiešsaistes biznesam nav telpu, jo jūs sniedzat pakalpojumus un nepārdodat produktus, parasti ir noslēgt līgumu par vispārēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas sedz ekspluatācijas, darba devēja un produktu civiltiesisko atbildību un tiesisko aizsardzību pret šīs prasības.

Ja jums ir tiešsaistes veikals vai esat domājis par tā izveidošanu, šī informācija ir būtiska. Jebkurā gadījumā tā jums palīdzēs ievietojiet savu veikalu internetā vienkāršākā veidā un pēc iespējas drošāk atbilstoši jūsu interesēm

E-komercijas apdrošināšana: aktīvu aizsardzība

Jūsu tiešsaistes veikala vai uzņēmuma apdrošināšanas cena galvenokārt ir atkarīga no tā, vai jūs apdrošināt telpas vai nē, vai tikai apdrošināt civiltiesisko atbildību. Viena no pieprasītākajām ir tā sauktā pirkuma apdrošināšana, kas ir politika uzņēmumiem, kas nodarbojas ar gatavās produkcijas pārdošanu tieši patērētājam.

Šis produkts ir pielāgots pārklājums uz šāda veida uzņēmumu. Cita starpā garantijas tehniskām konsultācijām par kvalitāti un drošību un civiltiesiskās atbildības paplašināšanu, lai pabeigtu aizsardzību, kas jums un jūsu interneta biznesam nepieciešama.

Vēl viena šāda veida uzņēmējdarbībai nepieciešamā politika ir sauszemes transports. Tādā ziņā, ka tas palīdz iegūt vispilnīgāko aizsardzību neatkarīgi no tā, vai esat nosūtītājs, starpnieks, pārvadātājs vai mākslas izstāžu rīkotājs. Tāpat tas piedāvā modalitāti, kurā tas galvenokārt ir paredzēts preču īpašnieku vajadzību apmierināšanai. Šī politika uzliek apdrošinātajam pienākumu paziņot par katru veikto braucienu, katram no tiem nosakot likmi, pamatojoties uz precēm, kuras apdrošina šis finanšu produkts.

IT apdrošināšana

No otras puses, šis svarīgais ieguvums ir arī šajā piedāvājumā. Ja lietotāji, ārštata darbinieki un MVU var parakstīties uz dažāda veida politikām, lai saglabātu savu darbību datori vai datoru aprīkojums Izmantojot produktus, kas ietver datoru remonta, instalēšanas un apkopes pārklājumu, datu zudumu un fiziskus tā sastāvdaļu bojājumus un kas pat paredzēti klēpjdatoriem; lai gan tomēr indivīdi vienmēr var izmantot mājas apdrošināšanu, kas ietver apdrošināšanu, lai novērstu iespējamos trūkumus datoru lietošanā, kā arī datoru palīdzības pakalpojumu.

Vēl viens variants, kuru lietotāji var arī abonēt, ir politika apdrošināt elektronisko aprīkojumu gan profesionālai, gan privātai lietošanai, kas tiek uzstādīts mājās vai birojos un ir paredzēts personām ar interesi tos apdrošināt gan profesionālai, gan privātai lietošanai. Šis apdrošināšanas veids parasti attiecas uz īssavienojumiem un citiem elektriskiem cēloņiem (pārspriegumu, indukciju vai sliktu izolāciju), eļļošanas defektiem, montāžas kļūmēm un sliktu izgatavošanu.

Tas cita starpā sedz arī tādus ārējos bojājumus kā ugunsgrēks, eksplozija, tiešs zibens spēriens, zādzība un citas dabas parādības. Ar to palīdzību mēs sākam no pamata garantijas, kas ietekmē aprīkojuma bojājumus, un citām izvēles garantijām, kas attiecas uz bojājumiem, ko varētu izraisīt ārējie pārvadātāji, un operācijas izmaksu pieaugumam. Šāda veida apdrošināšanas cena tiek aprēķināta, pamatojoties uz elektroniskā aprīkojuma īpašībām, tā vecumu un praktisko lietojumu mājās, birojā vai profesionālajā birojā.

Biroju drošība

Lai to apstrādātu, ieteicams zināt politiku, ar kuru vēlaties noslēgt līgumu, jo tā var ietvert segumu, kuru biroja īpašnieks tas nedomā par apdrošināšanu vai nu tāpēc, ka tas tam nav vajadzīgs, vai arī tāpēc, ka tas to finansiāli nekompensē, tāpēc daži apdrošinātāji izvēlas laist tirgū “à la carte” apdrošināšanu, kas vairāk pielāgota katra īpašnieka interesēm.

Ir jāmeklē apdrošināšana, kas ar garantijām aizsargā katra biroja īpatnības, piemēram, birojos, kas atrodas pirmajā stāvā, starp neparedzētiem gadījumiem būtu jāiekļauj arī tie, kas radušies meteoroloģisko katastrofu laikā (plūdi, cauruļu plīsumi utt.). nevar ietekmēt telpas, kas atrodas rūpnīcās, kurām nepieciešamas citas prasības.

Pēc savas būtības šī polises klase ir īpaši piemērota profesionāļiem vai pašnodarbinātām personām, kurām steidzami jāaizsargā sava telpa, un viss, kas tajā atrodas, tiek saglabāts, līdz ar to tās var paplašināt arī profesionālos birojos.

Civiltiesiskā atbildība

Daudzas apdrošināšanas sabiedrības ir izstrādājušas vispārējās atbildības apdrošināšanu, kas ir ļoti visaptveroša apdrošināšana, ņemot vērā tās dažādību un plašumu, un elastīga, lai atbilstu katra uzņēmuma vajadzībām. Šī CR apdrošināšana garantē maksimālu aizsardzību pret trešo personu prasībām jebkurā nozarē, ieskaitot profesionālās, atpūtas un atpūtas aktivitātes.

Šajā ziņā, Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Tas ļaus jūsu uzņēmumam turpināt būt ekonomiski dzīvotspējīgam pēc tam, kad būs cietušas trešo personu prasības par atbildību, kas izriet no darbības, produktiem vai veiktā darba. Turklāt tas piedāvās jums visplašāko garantiju klāstu, lai pielāgotos jūsu vajadzībām.

Ar mērķi, lai tā vadītāji nevarētu izvairīties no iespējas veikt jebkādus pasākumus, kas apdraud uzņēmējdarbības aktīvus vai rada zaudējumus trešajām personām. Šī iemesla dēļ ir ļoti izdevīgi, ka digitālajā nozarē var formalizēt šo īpašību politiku. Mērķis ir vadītājiem un administratoriem, kas piedāvā aizsardzību pret iespējamiem zaudējumiem trešajām personām.

Starp galvenajiem šī apdrošināšanas produkta piedāvātajiem segumiem ir daži tikpat svarīgi kā tie, kurus mēs jums parādīsim tālāk:

 • Apdrošināto personu civiltiesiskā atbildība
 • Garantija
 • Jauni meitasuzņēmumi
 • Aizsardzība prasījumos par piesārņojumu
 • Sabiedrības tēla atjaunošana
 • Administratīvie sodi un sodi
 • Dibinātāja civiltiesiskā atbildība
 • Bankrota garantija

 No otras puses, ir iespējota arī tā sauktā vairāku risku uzņēmuma apdrošināšana, un tā ir veidota tā, lai neviens incidents to neizraisītu pārtrauciet uzņēmējdarbību. Jebkurš uzņēmums ir pakļauts noteiktiem riskiem, par kuriem ir ērti apzināties.

Ja jums ir kādi jautājumi, atstājiet mums savu tālruņa numuru, un viens no mūsu padomdevējiem sazināsies ar jums, lai sniegtu jums visu nepieciešamo informāciju.

Šīs ir dažas no visatbilstošākajām situācijām ar vairāku risku segumu, ko izstrādājušas dažādas apdrošināšanas sabiedrības, no kurām izceļas:

 • Ūdens bojājumi
 • Dabas parādība
 • Stikla saplīšana
 • Transportlīdzekļa ugunsgrēks
 • Veidņu un failu nomaiņa
 • Laupīšana vai zādzība

Darba ņēmēju apdrošināšana

Lai gan šāda veida apdrošināšanas produktos ir normāli, ka ar tiem tiek noslēgti individuāli līgumi (pensijas apdrošināšana, ikdienas kompensācija vai slimība), pastāv arī iespēja, ko piedāvā dažas apdrošināšanas kompānijas, kas tos kopīgi nodrošina saviem klientiem, izmantojot "sakravāt”Apdrošinātājs, kurā aptver visus neparedzētos gadījumus iepriekš minēts. Lai gan viņu globālā likme ir augstāka, zināmu ietaupījumu var panākt, nekā tad, ja ar viņiem slēdz līgumu pa vienam atsevišķi, pat ar vairāku apdrošinātāju starpniecību.

Šī stratēģija pašreizējā piedāvājumā vēl nav ieviesta, taču jūs vienmēr varat izvēlēties apdrošināšanas modeli, kas atbilst šīm īpašībām (vai tamlīdzīgi) un kura galvenie saņēmēji ir pašnodarbinātie, kuri, no otras puses, ir vislielākie trūkumi Viņiem ir jāsaņem šāda veida sociālie pabalsti, un tāpēc viņiem ir visjūtīgākais saņemt šos veselības un sociālos pakalpojumus.

Visaptveroši plāni profesionāļiem

Cits risinājums, kas pašnodarbinātajiem pieejams, lai aizsargātu savas intereses, ir visaptverošs plāns, kas paredzēts cilvēkiem, kuri ir pašnodarbinātie, ar kuru viņi var kompensēt ienākumus, kas tiek zaudēti slimības atvaļinājuma gadījumā. To var arī noslēgt ar līgumu, lai nodrošinātu slimības lapa vai nelaimes gadījumsun tādējādi samazinātu ar to saistītos izdevumus, pašnodarbinātajiem saņemot kompensāciju laikā, kad viņi paliek bez darba. Viena no priekšrocībām, kas rodas, apmeklējot šo apdrošināšanas priekšlikumu, ir tā, ka jūs varat pēc izvēles parakstīties uz medicīniskās apdrošināšanas plānu, kā arī garantēt hospitalizāciju jebkura iemesla dēļ.

Ar jūsu pieņemšanu darbā tiek izslēgts risks, ka slimības atvaļinājuma dēļ jūs nesaņemsit savus regulāros ienākumus, un tādējādi aizsargājiet savus un visas jūsu ģimenes aktīvus, veicot ienākumus no sociālās apdrošināšanas. Tas arī ļauj saņemt ikdienas kompensāciju, kas var būt robežās no aptuveni 20 līdz 50 eiro, kā arī iegūt jaunus pakalpojumus vai medicīniskas priekšrocības bez papildu maksas to īpašniekiem un dažos pilnīgākos priekšlikumos pat iespēju saņemt juridiskas konsultācijas pa tālruni. pakalpojumu un pilnīgi bezmaksas medicīnisko palīdzību. Kas tiek veidots kā apdrošināšanas risinājums tiešsaistes uzņēmumiem.


Atstājiet savu komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti ar *

*

*

 1. Atbildīgais par datiem: Migels Ángels Gatóns
 2. Datu mērķis: SPAM kontrole, komentāru pārvaldība.
 3. Legitimācija: jūsu piekrišana
 4. Datu paziņošana: Dati netiks paziņoti trešām personām, izņemot juridiskus pienākumus.
 5. Datu glabāšana: datu bāze, ko mitina Occentus Networks (ES)
 6. Tiesības: jebkurā laikā varat ierobežot, atjaunot un dzēst savu informāciju.