Susana Maria Urbano Mateos

ຊັ້ນສູງໃນວິທະຍາສາດທຸລະກິດ, ໃນສາຂາການຕະຫລາດ, ການໂຄສະນາແລະການຕະຫລາດ, ໄດ້ຝັງເລິກໃນໂລກຂອງຂ່າວ, ໃນທຸກຂົງເຂດຈາກເຕັກໂນໂລຢີ ໃໝ່ ຈົນເຖິງຄວາມຢາກຮູ້, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ, Forex, ເງິນຕາ, ຕະຫລາດຫຸ້ນ, ການລົງທືນແລະຂ່າວໃນກອງທຶນ, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນທີ່ຮັກຂອງຕະຫຼາດແຫ່ງຊາດແລະສາກົນ, ເປັນການປະສົມປະສານທີ່ ຈຳ ເປັນເພື່ອໃຫ້ແລະ ນຳ ເອົາຂ່າວແລະ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ດີທີ່ສຸດແກ່ຜູ້ອ່ານການເງິນ