Twitch деген эмне?

Twitch деген эмне?

Көптөгөн социалдык тармактар ​​бар. Кээ бирлери башкаларга караганда жакшыраак белгилүү. Ал эми кээ бирлери "жылдыздуу" болуп төрөлүп, кыска убакытта...