អ៊ីនណានអារីកាយ៉ា

ខ្ញុំចូលចិត្តទីផ្សារនិងបច្ចេកទេសដើម្បីកែលំអហាងលក់តាមអ៊ិនធរណេតឬ eCommerce ។ ដូច្នេះខ្ញុំចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំជាមួយប្រធានបទដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកអានមិនថាដោយសារពួកគេមានហាងអនឡាញឬយីហោផ្ទាល់ខ្លួន។

លោក Encarni Arcoya បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៥៥ ចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០