មីហ្គែលហ្គេតុន

សហគ្រិនតាមអ៊ីនធឺណិត។ នៅលើអ៊ីនធឺណេតចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០០ ពេលខ្លះខ្ញុំក៏និយាយអំពីជំនួញអេឡិចត្រូនិចនិងអាជីវកម្មតាមអ៊ិនធរណេតផងដែរ។