តើអ្វីទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូន

តើអ្វីទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូន

នៅពេលដែលអ្នកមាន eCommerce ពាក្យមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវតែដឹងដោយបេះដូងចាប់តាំងពីអ្នកនឹងដោះស្រាយជាមួយពួកគេអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ដោយគ្មាន…

គន្លឹះគ្រប់គ្រងអេឡិចត្រូនិក

គន្លឹះដើម្បីគ្រប់គ្រងស្តុកអេឡិចត្រូនិចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

នៅពេលនិយាយអំពីការលក់មានកត្តាមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឱ្យមានភាពខុសប្លែកគ្នាហើយកត្តាមួយក្នុងចំណោមនោះគឺការផ្ទុក ...

publicidad
កញ្ចប់

អ្វីដែលត្រូវយកមកពិចារណាសម្រាប់ការចែកចាយផលិតផល?

ផ្នែកនៃភ័ស្តុភាររបស់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចណាមួយត្រូវគិតគូរពីចំណុចជាច្រើនសម្រាប់ការចែកចាយ ...

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសន្សំប្រាក់នៅលើទីផ្សារអេឡិចត្រូនិច?

វិបត្តិនេះបានធ្វើឱ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិចជាច្រើនរឹតបន្តឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ដើម្បីទទួលបានអ្វីដែល ...

ការកែលំអនិងនិន្នាការក្នុងមធ្យោបាយដើម្បីខ្ចប់ការនាំចេញតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច

ការកែលំអនិងនិន្នាការក្នុងមធ្យោបាយដើម្បីខ្ចប់ការនាំចេញតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច

ហេតុអ្វីបានជាកញ្ចប់ដែលអ្នកផ្ញើការដឹកជញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចមានសារៈសំខាន់? ក្នុងអំឡុងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចក្នុង ...

ឃ្លាំងស្តុកទំនិញគឺជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុង eCommerce

ឃ្លាំងស្តុកទំនិញគឺជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុង eCommerce

នៅពេលយើងនិយាយអំពីអេឡិកត្រូនិកយើងគិតពីទំព័រគេហទំព័រប្រព័ន្ធទូទាត់ពេលវេលាចែកចាយនិងថ្លៃដើមសេវាកម្មអតិថិជននិង ...