Jose Ignacio

Pasyon pou sektè sou entènèt la, depi li prezan nan tout tranzaksyon finansye nou fè yo. Se poutèt sa, pa gen anyen pi bon pase kenbe yon je sou dènye nouvèl yo nan komès elektwonik.