બિઝનેસ કમ્પ્યુટિંગ

બિઝનેસ કમ્પ્યુટિંગ: વધુ ઉત્પાદક વાતાવરણ માટે તમને જરૂરી તમામ સાધનો

જો તમે કોઈ વ્યવસાય શરૂ કરવા અથવા તમારી પાસે પહેલેથી જ છે તેને આધુનિક બનાવવાનું વિચારી રહ્યાં છો, તો તમારે કેટલાક બિઝનેસ કમ્પ્યુટિંગ સોલ્યુશન્સ જાણવું જોઈએ...

પ્રચાર

સીઇએસ અથવા સુરક્ષિત ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ શું છે?

સીઈએસ (સિક્યોર ઈલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ) સિસ્ટમ એ એક વધારાની પ્રક્રિયા છે જેમાં કાર્ડને સુરક્ષિત રાખવાનો સમાવેશ થાય છે જેથી કરીને જ્યારે કોઈ ખરીદી કરવામાં આવે ત્યારે...