Plataformas de comercio electrónico

Plataformas de comercio electrónico

Imos estudar as plataformas de comercio electrónico do mercado actual para centrar a cada usuario no tipo de plataforma que precisa segundo o seu proxecto