Arquivos PDF e SEO

Vantaxes e desvantaxes dos PDF en páxinas web corporativas. Unha lista para que todos poidan adaptar o uso ás súas necesidades.