Susana María Urbano Mateos

Diplomado en Ciencias Empresariais, na rama de Marketing, Publicidade e Marketing, inmerso no mundo da noticia, en todas as áreas desde novas tecnoloxías ata curiosidades, especialista en finanzas, Forex, moedas, Bolsa, investimentos e noticias en fondos, pero principalmente un amante dos mercados nacionais e internacionais, unha mestura esencial para recibir e entregar as mellores noticias e consellos aos lectores financeiros.