میگل گاتون

کارآفرین آنلاین از سال 2000 در شبکه ، من گاهی اوقات در مورد تجارت الکترونیک و تجارت آنلاین صحبت می کنم.