انکارنی آرکویا

من عاشق بازاریابی و تکنیک های بهبود فروشگاه های آنلاین یا تجارت الکترونیکی هستم. بنابراین ، من دانش خود را با موضوعاتی به اشتراک می گذارم که ممکن است برای خوانندگان جالب باشد ، چه به این دلیل که آنها یک فروشگاه آنلاین یا مارک شخصی دارند.