داده های محافظت شده

آیا داده های ما محافظت می شود؟

اقدامات احتیاطی شدید هرگز صدمه ای نمی بیند. این نکات را مرور کنید تا اطمینان حاصل کنید که داده های شما و مشتریان شما همیشه محافظت می شوند

اهمیت HTTPS

اهمیت HTTPS

پروتکل انتقال متن یا HTTPS (پروتکل انتقال متن بیش از حد) به چه معناست؟ این پروتکل پروتلی است که اجازه انتقال داده را می دهد

ایمنی در تجارت الکترونیکی

سطح امنیت این صنف از مشاغل با این واقعیت آغاز می شود که اطلاعاتی که آنها از مشتریان خود می خواهند محدود باشد

مزایا ، معایب ، تجارت الکترونیکی

مزایا و معایب تجارت الکترونیکی

هم شرکت ها و هم مصرف کنندگان تحت تأثیر تجارت الکترونیکی قرار دارند ، ما باید از مزایا و معایب تجارت الکترونیک اطلاع داشته باشیم