διαφήμιση

Τι είναι η επωνυμία;

Το branding είναι μια εμπορική έννοια και πάνω από όλα συνδέεται με τον τομέα του μάρκετινγκ που αναφέρεται ουσιαστικά στη διαδικασία...