Sut i wella lleoliad organig eich gwefan

Nid oes amheuaeth bod un o'r strategaethau gorau i wella lleoliad organig eich gwefan o reidrwydd yn cynnwys gofalu am yr holl gynnwys a rhoi mwy o ansawdd iddo O'r un peth. Nid yn unig o safbwynt cynnwys llenyddol. Ond i'r gwrthwyneb i eraill, megis cyfraniadau graffig, clyweledol neu gysylltiedig i dechnolegau gwybodaeth newydd.

Bydd cyflawni hyn yn caniatáu ichi, uwchlaw ystyriaethau eraill, fod eich busnes masnach neu ddigidol mewn amodau gwell i leoli ei hun. Bydd y ffactor hwn yn ymarferol yn cynhyrchu effaith ddwbl wrth ei gymhwyso. Ar y naill law, hynny cynyddu nifer yr ymweliadau i'ch parth digidol. Ac ar y llaw arall, ac o ganlyniad i'r rhagosodiad hwn, eich bod mewn gwell sefyllfa i gynyddu gwerthiant eich cynhyrchion, gwasanaethau neu erthyglau. Dyna, wedi'r cyfan, y prif bwrpas y mae entrepreneuriaid digidol yn ei geisio.

Ond gall y ffyrdd o wella lleoliad organig eich gwefan fod yn llawer ehangach nag yr ydych chi'n ei ddychmygu o'r dechrau. I'r pwynt y gallwch chi mewnforio strategaethau arloesol a gwreiddiol iawn i fodloni'r dyheadau hyn o fewn y sector ar-lein. Gydag effeithiau pwerus iawn ac y byddwch yn dechrau sylwi arnynt yn eich datganiad incwm mewn cyfnod byr iawn o amser. O wahanol ddulliau, fel y bydd y rhai yr ydym yn mynd i'w datgelu isod. Er mwyn i chi, yn y modd hwn, gynhyrchu gwerth ychwanegol i'ch tudalen we, boed yn gynnwys addysgiadol neu ar gyfer gwerthu unrhyw ddeunydd da.

Gwella lleoliad organig: diffinio cynllun gwaith

Mae cysylltiad agos rhwng un o'r strategaethau cyntaf y gallwch eu defnyddio i gyflawni'r dasg hon â gweithredu cynllun gwaith. Er mwyn iddo ddod yn effeithiol, mae ei bwrpas wedi'i ddiffinio'n dda iawn ac yn anad dim gydag awydd mawr i'w gyflawni. Er enghraifft, y senarios canlynol yr ydym yn sôn amdanynt isod:

 • Adnabod eich cynulleidfa darged yn dda iawn i chi ganolbwyntio arno ychydig yn ddiweddarach ar eich holl gamau gweithredu ym maes marchnata digidol.
 • Discern beth yw'r meysydd gwaith y gallwch eu gwella o'r eiliadau hyn (rhwydweithiau cymdeithasol, e-bost neu'r systemau mwyaf confensiynol.
 • Dylunio calendr adlewyrchir y cyfnodau yn y broses y bydd yn rhaid i chi eu cyflawni fesul tipyn.
 • Gwirio pa un yw'r tueddiad mewn marchnata digidol sydd fwyaf addas i'ch sector busnes neu weithgaredd proffesiynol (gwerthu dillad, cynnwys addysgiadol, cymwysiadau i fuddsoddi mewn marchnadoedd ecwiti, ac ati)

Gyda'r dulliau hyn, nid oes amheuaeth y byddwch mewn cyflwr perffaith i wella lleoliad organig eich gwefan. Nid yn unig i orfodi eich twf, ond i wahaniaethu eich hun oddi wrth gynigion neu gynigion proffesiynol y gystadleuaeth. Mae'r agwedd olaf hon yn bwysig iawn mewn sector mor gystadleuol yn ystod y blynyddoedd diwethaf â chynnwys digidol neu fasnach electronig. Lle gall unrhyw fanylion wneud ichi wella'ch safle ar sianeli Rhyngrwyd.

Arallgyfeirio ffynonellau gwaith

Mae'r strategaeth sylfaenol iawn hon ar hyn o bryd yn hanfodol er mwyn cael ymweliadau yn y prif beiriannau chwilio. Yn yr ystyr hwn, ni allwch anghofio bod Google wedi bod yn gwneud newidiadau pwysig i'w algorithmau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ac mae rhan dda o'ch safle organig yn dibynnu ar y gweithredoedd hyn.

I ymuno â'r duedd hon, ni fydd gennych ateb arall y gallwch ei ddewis yw'r deilliad o arallgyfeirio'r ffynonellau gwaith. Beth mae hyn yn ei olygu mewn gwirionedd? Wel, rhywbeth mor syml â gwybod sut i addasu'r cynnwys i'r proffil defnyddiwr rydych chi neu eisiau ei dderbyn. Gyda'r prif amcan o ddilyn ennill traffig o amrywiol ffynonellau chwilio o'r prif beiriannau chwilio. Ymhlith y rhai y mae Google yn sefyll allan ymhlith pawb am ei achosion arbennig yn y dosbarth hwn o dasgau proffesiynol digidol.

I wneud hyn, mae'r mae marchnata fideo neu hysbysebu yn gynnig rhagorol i amddiffyn eich diddordebau o hyn ymlaen. Ymhlith rhesymau eraill, oherwydd ei fod yn rhoi ei gefnogaeth ddeniadol iawn i chi gyrraedd nifer fwy o gleientiaid neu ddefnyddwyr. Trwy wahanol fathau o gyfathrebu ac y mae YouTube yn sefyll allan am ei effeithiolrwydd yn eu plith. I'r pwynt y gallwch chi fodloni rhai o'r nodweddion hyn:

 • Cynnig a neges lawer mwy pwerus a adnabyddadwy am eich cynhyrchion neu wasanaethau.
 • Ehangu nifer y defnyddwyr a all fod yn derbynwyr eich negeseuon ar unrhyw adeg o'r flwyddyn.
 • La gwelededd eich gwefan bydd yn cael ei wella mewn ffordd ddiddorol iawn i warchod eich diddordebau proffesiynol. Pa bynnag weithgaredd digidol rydych chi'n ei wneud.
 • Gyda lledaenu neges sy'n wahanol i'r lleill, hynny yw, hynny nodi'r pellteroedd yn erbyn y gystadleuaeth ac amlygu'r holl elfennau cadarnhaol yn ei gylch.

Targedu allweddair llawer mwy effeithlon

Efallai nad yw'r gwall i beidio â gwella lleoliad organig eich gwefan mewn agweddau alldarddol yn eich ymddygiadau i gynllunio unrhyw fath o strategaeth fasnachol. Os na, i'r gwrthwyneb, mae'n aros yn eich camgymeriadau neu o leiaf mae hynny'n dibynnu ar eich barn neu'ch gweithredoedd. Mae un o'r rhai amlaf yn byw yn y ffaith bod peidio â rhoi'r allweddair cywir. Os yw hyn yn wir, peidiwch â phoeni'n ormodol gan fod gan y broblem hon ddatrysiad cymharol syml ac yn anad dim mae'n hawdd iawn ei gyflawni o hyn ymlaen.

Mae'r brechlyn i gywiro'r mynychder hwn yn cynnwys amrywiwch eich strategaeth i roi'r allweddair ac yn y modd hwn yn hybu lleoliad eich parth digidol mwyaf proffidiol. Hyd yn oed os oes rhaid i chi ddechrau o'r dechrau gan y bydd yn sicr yn werth chweil. Yn enwedig yn y tymor canolig, a dyna pryd y byddwch yn gallu gwirio effeithiolrwydd y mesur. Nid yw'n syndod mai dyma'r rheswm pam nad yw'r lleoliad organig yn ddymunol.

Un o'r offer sydd gennych wrth law yw'r defnydd o peiriant chwilio geiriau arall sy'n cyd-fynd yn well â phroffil y wefan wedi'i ddadansoddi. Er enghraifft, Google AdWords a all gynnig y canlyniadau a ddisgwylir gan gwsmeriaid, cyflenwyr neu gwsmeriaid. Nid yw newid eich peiriant chwilio geiriau yn costio dim i chi, dim ond penderfyniad i weithredu yn y maes digidol.

Rhowch gysylltiadau i mewn i wella gwelededd

Mae'n un arall o'r dewisiadau amgen mwyaf effeithiol i gyflawni'r amcan hwn mewn ffordd resymol a chytbwys. Gellir cyflawni'r weithred hon gyda phwrpas clir iawn: cael mwy o awdurdod cyn y meini prawf a ddefnyddir gan beiriannau chwilio, beth bynnag y bônt. Yn ymarferol, byddai'r strategaeth farchnata hon yn golygu y byddai'n rhaid i chi gyfrannu neu adeiladu mwy o gysylltiadau o'r nodweddion hyn-

Gelwir system sy'n eich helpu i gyflawni'r nodau hyn het wen adeiladu cyswllt. Ond beth mae'n ei gynnwys mewn gwirionedd? Yn y cyfuniad o gynnwys o ansawdd uchel iawn gyda chysylltiadau i mewn. Gyda'r genhadaeth y gall parthau digidol eraill gysylltu'ch gwefan. Nid oes unrhyw sicrwydd llwyr ar gyflawni'r disgwyliadau. Ond o leiaf bydd gennych well siawns o gyflawni'r senario hwn sydd mor ffafriol i'ch diddordebau.

Bydd y ffaith bod y broses hon yn cael ei chyflymu yn dod â buddion pwysig i chi ar gyfer y we, gyda phopeth y mae hyn yn ei nodi: mwy o ymweliadau a'r cyfle i chi gael eich gweld yn fwy neu gynyddu gwerthiant eich cynhyrchion neu wasanaethau. Gyda'r cyfraniadau canlynol a fynegwn isod:

 • La effaith ar dudalennau gwe eraill mae'n well ac felly bydd eich safle yn llawer mwy hyblyg yn dibynnu ar ddwyster y symudiadau hyn yn y gynulleidfa.
 • Mewn rhai achosion gall y weithred hon arwain at gyhoeddi cynnwys noddedig. Gallant fod yn fanteisiol iawn i wneud eich hun yn hysbys. Er y bydd ei gynnwys yn dibynnu ar yr hyn rydych chi am ei roi i barth eich eiddo.

Mae hon yn duedd gyffredin iawn i gysylltu'n organig. Nid yw'n anodd ei gredu, ond mae'n effeithiol iawn wrth ei ddatrys. Yn enwedig os yw'r cynnwys rydych chi'n ei ddarparu o ansawdd uchel a gyda themâu ac allweddeiriau deniadol iawn i ddefnyddwyr neu gwsmeriaid.

Bwriad chwilio gan y defnyddiwr

Os ydych chi am i'r broses arbennig iawn hon ddatblygu'n gyflymach, bydd gennych bob amser yr opsiwn o chwilio neu ganfod bwriad chwilio'r defnyddiwr. Mae tric bach, ac ar yr un pryd yn ddefnyddiol, i fodloni'r strategaeth hon wedi'i seilio ei wirio â llaw. Nid oes amheuaeth y bydd ei gymhwyso yn eich gwasanaethu'n well i gynllunio neu ddylunio lleoliad organig eich gwefan.

Er enghraifft, mae'n gyffredin iawn i eiriau sy'n gysylltiedig ag athletwyr enwog gael llawer o chwiliadau, ond mewn gwirionedd os yw'r defnyddiwr yn chwilio am enw'r bobl hyn, eich cynnwys, ni waeth pa mor dda ydyw, siawns na fydd neb yn sylwi arno y cleient. Gallwch chi gywiro'r broblem hon gyda chwiliad â llaw am y dosbarth geiriau. Mae'n wir y bydd et yn costio mwy o ymdrech ac amser. Ond yn gyfnewid am hyn bydd y canlyniadau'n werth chweil.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.