paypal mewn prestashop

Sefydlu PayPal yn PrestaShop

Rydym yn esbonio'r holl gamau i'w dilyn i ffurfweddu PayPal yn PrestaShop ar gyfer eich siop e-fasnach mewn ffordd syml a hawdd.

Cwmnïau Ewropeaidd yn Gwerthu Ar-lein

16% o'r Cwmnïau Ewropeaidd yn Gwerthu Ar-lein

Mae tua un o bob chwe chwmni Ewropeaidd yn cyflogi o leiaf ddeg o bobl, yn gwerthu cynhyrchion a gwasanaethau ar-lein, naill ai trwy wefannau swyddogol neu drwy gymwysiadau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Rheolau TAW symlach ar gyfer gwerthwyr ar-lein

Rheolau TAW symlach ar gyfer gwerthwyr ar-lein

Mae gweinidogion cyllid yr Undeb Ewropeaidd wedi cytuno i symleiddio'r rheolau ar drethi i werthwyr ar-lein. Yn y modd hwn, yn lle cofrestru ar gyfer TAW ym mhob gwlad yn yr Undeb Ewropeaidd

Hanes E-Fasnach a'i daflwybr

Hanes E-Fasnach a'i daflwybr

Dechreuodd e-fasnach 40 mlynedd yn ôl a, hyd heddiw, mae'n parhau i dyfu gyda thechnolegau, datblygiadau arloesol a miloedd o gwmnïau

Diogelwch yn y taliadau a wnewch

Rydych chi'n sicrhau eich bod chi'n cynnig y systemau diogelwch gorau i'ch cleientiaid fel eu bod nhw'n gallu gwneud eu taliadau'n ddiogel, mae'n bwysig eich bod chi'n cymryd mesurau diogelwch

Talu Siop

Shopify Pay, dull talu arall

Bellach mae gan entrepreneuriaid sy'n seilio eu busnes ar Shopify opsiwn newydd i wasanaethu anghenion eu cwsmeriaid, a gelwir yr opsiwn hwnnw'n Shopify Pay.