data gwarchodedig

A yw ein data wedi'i warchod?

Nid yw cymryd rhagofalon eithafol byth yn brifo. Adolygwch yr awgrymiadau hyn i sicrhau y bydd eich data chi a data eich cwsmeriaid bob amser yn cael eu gwarchod

sgamiau e-fasnach

Sut i ddelio â sgamiau?

Dioddefwyr prynwyr sy'n ceisio cipio nwyddau yn anghyfreithlon, sydd, trwy ddulliau anghyfreithlon, yn cipio gwybodaeth bersonol.

Diogelwch i'ch busnes E-Fasnach

Diogelwch i'ch busnes E-Fasnach

Gall fod yn eithaf cyfleus, hawdd ei weithredu, a chynhyrchiol, fodd bynnag, gall rhai risgiau diogelwch cyffredin fod yn bresennol hefyd.

Dulliau talu a dilysu newydd

Dulliau talu a dilysu newydd

Mae protocolau diogelwch taliadau yn dod yn fwy cywir, y prif reswm pam nad yw llawer o bobl yn defnyddio masnach electronig

Pwysigrwydd HTTPS

Pwysigrwydd HTTPS

Beth mae Protocol Trosglwyddo Hypertestun neu HTTPS (Protocol Trosglwyddo Testun Hyper) yn ei olygu? Y protocol hwn yw'r un sy'n caniatáu trosglwyddo data

Diogelwch mewn e-fasnach

Mae lefel diogelwch y dosbarth hwn o fusnes yn dechrau gyda'r ffaith bod yn rhaid i'r wybodaeth y maent yn gofyn amdani gan eu cwsmeriaid fod yn gyfyngedig