jak zjistit, která možnost je pro vstupní stránku lepší

Základní data k analýze v A / B testu

Vysvětlení toho, co je A / B test a k čemu slouží. Aspekty, které je třeba zvážit při správné přípravě, tipy a chyby, kterým je třeba se vyhnout.