Com exportar productes a PrestaShop

Com poder Exportar productes en PrestaShop

A l'obrir una botiga online a PrestaShop cal tenir en compte certs detalls importants per tal que es pugui aprofitar aquesta plataforma a l'màxim.

Per exemple, un aspecte molt important a l'respecte, té a veure amb saber com exportar productes a PrestaShop, Acció que cal dur a terme per poder realitzar una còpia de seguretat, o també amb la finalitat de migrar tots els productes a una altra botiga en línia, etc.

Aquests casos ens brinden un exemple del per què és tan necessari conèixer el procediment per a exportar tots els productes d'una botiga online realitzada a PrestaShop a un arxiu CSV. A continuació anem a esmentar els passos i instruccions d'aquest procediment, amb la finalitat que els usuaris puguin executar-lo sense massa complicacions.

Per començar, cal assenyalar que PrestaShop té un botó d'exportar que es troba just per sobre de la llista de productes (En Catàleg> Productes), la qual cosa semblaria que és suficient per solucionar la qüestió sobre l'exportació dels articles.

No obstant això, aquest botó no exporta totes les dades del producte, ja que omet una sèrie de detalls importants, com ara: descripcions de l'article, les combinacions, les marques, etc.

Per tant cal realitzar un altre procediment per incloure aquests elements, procés que revisarem a partir d'una botiga PrestaShop 1.6 o .11 i superiors.

La importància dels mòduls en Prestashop

Una de les eines principals que es poden utilitzar en la plataforma electrònica de Prestashop, Té a veure amb la instal·lació de mòduls, els quals són una sèrie d'instruments que podem utilitzar per poder fer la nostra botiga web més específica i reconeixible entre la comunitat d'usuaris, que es poden interessar pel que oferim en aquests lloc web.

Aquí és on entra la funció primordial dels mòduls de Prestashop.

Per exemple, aquests funcionen per poder crear opcions addicionals de visualització, com poden ser blocs, alguna informació en concret o certs afegits de seguretat.

Així mateix, també ens permeten connectar amb altres serveis (els quals poden representar diferents formes de pagament per donar una major facilitat als compradors en l'abonament de les factures) o algunes altres funcions importants, com ara: sistemes de punts per als clients o visualització de ressenyes per als articles.

En conseqüència, el sistema de mòduls que es pot aplicar a partir de la plataforma de Prestashop, Fa possible que cada botiga d'aquest lloc estigui especialitzada i contingui tot el que necessita el client sense omplir-la de característiques que no interessen als compradors.

Crear el fitxer CSV 

fitxer CSV PrestaShop

El primer pas ha de consistir en la creació d'un fitxer CSV amb totes les dades que es requereixen per poder importar els productes en una altra instal·lació de PrestaShop, procés que es duu a terme de la següent manera:

Primer s'ha d'afegir l'arxiu (AdminProductsController.php) en la següent ruta d'instal·lació de PrestaShop de l'usuari, per després sobreescriure el AdminProductsController.

/ Override / controllers / admin /

Què passa quan el fitxer ja existeix en el directori a què es dirigeix ​​l'usuari?

Quan el fitxer ja existeix en el directori a què un es dirigeix, això pot ocórrer a causa de que és possible que la plantilla ja hagi creat aquest arxiu per sobreescriure el AdminProductsController.php.

En cas que es presenti aquesta situació, el que s'ha de fer a continuació, és afegir aquest contingut just abans de el tancament de l'etiqueta PHP (?>).

Així mateix, també es recomana fer una còpia de seguretat d'aquest arxiu abans d'editar-, la qual cosa pot ser molt útil en el cas que el procediment no funcioni, ja que d'aquesta manera es té un suport per tornar a intentar-ho sense complicar-se la vida, ja que així es disposa de l'arxiu original per restaurar-sempre que un ho necessiti.

Instal·lació de la lliçó per exportar arxius en PrestaShop

Una altra forma de dur a terme l'exportació d'arxius en PrestaShop pot ser la següent:

En primer lloc, es realitza la instal·lació de la lliçó, que en aquest exemple seria per PrestaShop versió 1.6. La instal·lació és molt senzilla, únicament s'ha d'ingressar a la pestanya de mòduls, on es podrà accedir a la configuració de la mateixa. Un cop fet això, s'obrirà un menú amb diferents opcions de configuració.

En aquesta secció s'haurà d'ingressar l'opció de Paràmetres Avançats, la qual al seu torn t'obrirà més opcions i posteriorment es seleccionarà la de Export productes. Bàsicament, aquest és el primer pas per poder accedir a la configuració de la lliçó exportador de productes en PrestaShop.

exportar productes Prestashop

Com instal·lar un mòdul en Prestashop?

Fonamentalment, hi ha dos tipus de mòduls principals que es classifiquen d'acord a el tipus d'instal·lació a què corresponen.

 • El primer d'ells és el d'instal·lació automàtica, de la pàgina de "Addons.prestashop.com" pots descarregar- aquí
 • El segon tipus de mòduls correspon als quals es poden instal·lar de forma manual.

instal·lació automàtica

En el cas que hagi estat comprat de forma oficial a la botiga de Prestashop Market Place espanyol, Els mòdul es poden activar de forma senzilla des del back office, que consisteix en el panell d'administració de la botiga.

D'aquesta manera, només cal entrar a la secció de "Mòduls i Serveis"De menú de el panell d'administració, per després introduir les dades registrades a la pàgina d'Addons de Prestashop.

Un cop realitzat aquest procediment, podrem observar la llista de mòduls disponibles, juntament amb el botó d'instal·lar per afegir-los a la botiga.

instal·lació automàtica

Instal·lació de mòdul manual

Per realitzar una instal·lació manual de la lliçó sense utilitzar el propi instal·lador de el sistema, en necessari pujar per ftp la carpeta d'l'arxiu que prèviament ja estarà descomprimida a la carpeta de "mòduls"Del nostre Prestashop.

Un altre mètode en lloc d'utilitzar un compte ftp és usant l'administrador de arxius de cPanel, Com el que s'ofereix al nostre Hosting Prestashop. El següent serà pujar l'arxiu que encara ha d'estar comprimit a la carpeta "modules" i després descomprimir amb el botó dret, tal com es mostra en la següent imatge:

Després que el mòdul ja es trobi pujat i descomprimit, ja podem anar a la secció de "Mòduls i Serveis en Prestashop", I allà posarem el nom de la lliçó que apareixerà a la respectiva llista, disponible ja perquè ho agreguem amb un simple clic.

Instal·lació de mòdul manual

Tipus de Mòduls a Prestashop

Existeixen una gran varietat de mòduls que es pot usar i aplicar en Prestashop per afegir millors característiques i funcionalitats a la nostra botiga online amb Prestashop.

Alguns dels més importants són els que s'esmenten a continuació:

 • Els Mòduls d'Analytics i Banners
 • els afiliats
 • Els enviaments (MRW, DHL, Envialia, SEUR, etc)
 • Les passarel·les de pagament (CECA, Banc Sabadell, Redsys, Contra reemborsament, PayPal, etc.)
 • Els Mòduls per a Blogs
 • Els Mòduls per a Xarxes Socials

Mòdul per Prestashop 1.6

Una altra forma de dur a terme la exportació d'arxius en PrestaShop pot ser la següent:

Prestashop

En primer lloc, es realitza la instal·lació de la lliçó, que en aquest exemple seria el mòdul per PrestaShop versió 1.6. La instal·lació és molt senzilla, únicament s'ha d'ingressar a la pestanya de mòduls, on es podrà accedir a la configuració de la mateixa.

Un cop fet això, s'obrirà un menú amb diferents opcions de configuració.

En aquesta secció s'haurà d'ingressar l'opció de Paràmetres Avançats, la qual al seu torn t'obrirà més opcions i posteriorment es seleccionarà la de Export productes. Bàsicament, aquest és el primer pas per poder accedir a la configuració de la lliçó exportador de productes en PrestaShop.

Opcions de configuració de l'exportador de productes en PrestaShop

Una vegada que s'hagi obert la pantalla de configuració de la lliçó, ens trobarem amb diferents opcions de configuració de l'exportador de productes en PrestaShop, En aquest punt es podran seleccionar els següents canvis i aplicacions per a dur terme la configuració:

Es podrà seleccionar l'idioma en què es vol realitzar l'exportació dels productes, mitjançant l'opció Llenguatge. Aquesta és una opció molt pràctica que ens facilita bastant el procés de configuració, ja que molts venedors no es troben de el tot familiaritzats amb l'ús de l'anglès o altres idiomes, motiu pel qual resulta molt còmode programar la configuració en espanyol.

Opcions de configuració de l'exportador de productes en PrestaShop

Una vegada que s'hagi obert la pantalla de configuració de la lliçó, ens trobarem amb diferents opcions de configuració de l'exportador de productes en PrestaShop.

En aquest punt es podran seleccionar els següents canvis i aplicacions per a dur terme la configuració:

Es podrà seleccionar l'idioma en què es vol realitzar l'exportació dels productes, mitjançant l'opció Llenguatge. Aquesta és una opció molt pràctica que ens facilita bastant el procés de configuració, ja que molts venedors no es troben de el tot familiaritzats amb l'ús de l'anglès o altres idiomes, motiu pel qual resulta molt còmode programar la configuració en espanyol.

Es pot seleccionar el delimitador que volem utilitzar en l'exportació, mitjançant l'opció Delimiter.

També es podrà indicar si el que es vol és exportar tots els productes o si d'altra banda, només es volen exportar els que es troben actius, opció disponible a partir de dues categories que es desprenen de el botó Export activi products?

Posteriorment s'ha d'indicar si es volen exportar els productes de totes les categories o només d'una categoria concreta, en l'opció disponible de Categoria del Producte.

Finalment, també es pot ajustar l'opció en la qual s'indicarà si s'inclourà en l'exportació el preu amb o sense impostos, la qual ve representada en la categoria de Price tax inclòs or excluded.

A continuació es mostra la pantalla en la qual es despleguen les opcions per detallar els termes i característiques de l'exportació.

productes Prestashop

D'aquesta personalització depenen molts dels elements finals amb què es exportaran els productes en PrestaShop. A continuació es mostra un exemple que com es porta a terme una exportació d'acord a una categoria de productes específics.

Per exemple, es van a exportar els productes de la categoria "Women", en la qual van a seleccionar únicament els productes actius, i l'exportació es durà a terme amb el preu "sense impostos". Aquesta configuració quedaria il·lustrada de la següent manera:

Finalment, un cop seleccionades les configuracions pertinents, s'haurà de prémer el botó de Exportar, El qual genera un fitxer CSV amb la informació dels productes exportats.

Prestashop

Mòdul per exportar productes en format CSV a PrestaShop

Ara revisarem les instruccions per poder exportar productes a PrestaShop que es troben inserits en la botiga en format CSV.

Com s'ha vist anteriorment, en la configuració de la lliçó es pot establir si es desitja dur terme l'exportació per una determinada categoria, és a dir, si es volen exportar els productes en un idioma determinat, la delimitació o el tipus de productes que es volen exportar, etc.

Cal assenyalar que l'exportació la fa per defecte en CSV, però també et permet seleccionar aquesta exportació en un altre format, per exemple en format txt. A la següent imatge es mostren aquestes opcions que estan disponibles per a configurar.

   mòduls exportar productes

MySQL i problemes per exportar en format CSV

Un dels inconvenients que pot arribar a tenir l'exportació en format CSV a PrestaShop, és el fet que pot requerir saber MySQL, doncs totes les consultes es realitzen a partir d'aquest sistema, la qual cosa és bastant lògic tenint en compte el fet que la base de dades de PrestaShop és a MySQL.

Abans de realitzar l'exportació a través de MySQL, es pot provar si les opcions establertes per defecte ens serveixen, o si per altra banda, és necessari modificar-les per realitzar aquest procediment. D'aquesta manera, si s'observen les taules de dades, en moltes d'aquestes, ja sigui que es tracti de productes, categories o atributs, etc., ens apareixen una sèrie de botons que ens permetran dur a terme els següents processos:

 • Botó d'exportar: Aquest botó permet exportar directament a un CSV les dades de la taula que es visualitzen, solament que té l'inconvenient que no es tracta d'una exportació completa de totes les dades possibles, ja que sí et pot exportar una taula de productes, però sense la descripció de cada producte.
 • Botó de mostrar consulta SQL: Aquesta opció ens mostra la consulta SQL que s'executarà a l'teclejar el botó d'exportar.
 • Botó d'exportar a el gestor SQL: Aquest botó permet exportar la consulta que s'executa a l'oprimir l'opció de mostrar consulta SQL a l'gestor SQL.

En diversos casos, aquestes opcions poden resultar insuficients per aprofitar totes les característiques de l'exportació, de manera que es fa necessari treballar de forma avançada en el gestor SQL. En la versió 1.6 de PrestaShop, el gestor SQL es pot trobar a "Paràmetres Avançats + Gestor SQL" i en la versió 1.7, es pot trobar a "Paràmetres Avançats + Base de dades + Gestor SQL".

Per a què serveix el gestor SQL

Bàsicament, el gestor SQL és un gestor de base de dades amb el qual es poden fer consultes d'aquests i guardar-les per executar-la quan ens interessi. A l'executar aquestes consultes, es pot descarregar un arxiu CSV que s'obté com a resultat després de finalitzar l'execució.

Per realitzar una consulta dins de l'gestor SQL, només s'ha de prémer el botó "Afegeix una nova consulta SQL". A l'fer això s'obrirà el següent requadre:

Gestor SQL Prestashop

Gràcies al fet que PrestaShop ens mostra les taules i atributs de les bases de dades, això ens permet afegir aquests elements directament a la consulta, tal com es mostra en la següent imatge:

Conclusió

Tal com es pot intuir, el més recomanable per gestionar adequadament aquests processos, és la pràctica, perquè només així s'aconseguirà la destresa per exportar productes a PrestaShop com tot un expert.

Els límits de l'exportació dependran a partir d'aquest punt, de l'ús i l'habilitat dels usuaris.


Deixa el teu comentari

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

*

*

 1. Responsable de les dades: Miguel Ángel Gatón
 2. Finalitat de les dades: Controlar l'SPAM, gestió de comentaris.
 3. Legitimació: El teu consentiment
 4. Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers excepte per obligació legal.
 5. Emmagatzematge de les dades: Base de dades allotjada en Occentus Networks (UE)
 6. Drets: En qualsevol moment pots limitar, recuperar i esborrar la teva informació.