Сузана Мария Урбано Матеос

Диплома по бизнес науки, в клона „Маркетинг, реклама и маркетинг“, потопен в света на новините, във всички области от нови технологии до любопитства, специалист по финанси, Forex, валути, фондов пазар, инвестиции и новини във фондове, но главно любител на националните и международните пазари, първичен микс, за да получите и получите най-добрите новини и съвети за финансовите читатели.

Сузана Мария Урбано Матеос е написала 756 статии от декември 2015 г.