Клауди Казалс

Електронната търговия ни позволява динамичност, нова визия за правене на бизнес, по-голяма гъвкавост и в същото време конкурентоспособност. Но ползите са пропорционални на усилията и оттам произтича интересът ми от загрижеността и желанието ми да работя за цели, които мога да насоча.

Клауди Казалс е написал 26 статии от януари 2019 г.